Lomautusta ei pidetty poikkeuksellisena valittajan työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:llä oli työsuhteessaan 8.10.1979 - 15.12.1992 lomautuksia vuosina 1980-1981 ja 1986-1992. Lisäksi hänellä oli vuonna 1986 ja vuosina 1988-1989 palkattomia poissaoloja lakon ja työsulun vuoksi. Eläkelaitos laski X:n eläkepalkan
TEL 7 §:n 1 momentin mukaan vuosien 1989-1992 ansioista. Valintavuodet olivat 1990 ja 1992.

ELK katsoi, että lomautus X:n työsuhteessa ei ollut ollut poikkeuksellista. Äänestys.

Lainkohdat

TEL 7 § 2 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 7 d §