VakO määräsi eläkelaitoksen korvaamaan valittajalle muutoksenhakukuluja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

VakO määräsi eläkelaitoksen suorittamaan valittajalle kohtuullisena korvauksena hänen muutoksenhakukuluistaan VakOssa 650 mk 16 %:n korkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä alkaen.

Valittaja vaati määräaikaisen täyden työkyvyttömyyseläkkeen jatkamista ja valitus- ja vastauskulujen korvaamista laillisine korkoineen. Valitus oli asianajajan laatima.

VakO määräsi eläkelaitoksen jatkamaan eläkettä osaeläkkeenä ja korvaamaan valittajalle aiheutuneita muutoksenhakukuluja. Äänestys 4-1.

VakO sovelsi muutoksenhakukulujen korvaamisessa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. Tähän mennessä VakO on työeläkeasioissa menetellyt samoin muutamassa vastaavanlaisessa tapauksessa.

Lainkohdat

TEL 21 § Oikeudenkäymiskaari 21 luku, OK 21