Saneerausmenettelyssä leikattu palkanosa on eläkepalkkaa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos on tiedustellut, otetaanko TEL-eläkepalkkaa laskettaessa huomioon palkanosa, joka on saneerausmenettelyssä leikattu ja siten jäänyt työntekijältä saamatta.

ETK: Työsuhteeseen perustuvien saatavien kohdalla on ensin normaalisti ratkaistava, onko kyseessä TEL-työsuhde ja TEL-eläkepalkaksi luettava ansio. Tämän jälkeen riidaton saatava otetaan huomioon saneerausohjelmassa vahvistetun määräisenä ja riitainen saatava erillisprosessissa vahvistetun määräisenä. Ansiot jaksotetaan niiden ansainta-ajalle.

Lainkohdat

TEL 7 e §