Metsä-, panostus- ja maataloustöitä tehnyt katsottiin yrittäjäksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilöllä oli kaupparekisteriin merkitty toiminimi, jonka toimialana olivat metsä- ja panostustyöt sekä maatalouteen liittyvät työt. Hänet oli merkitty ennakkoperintärekisteriin. Hän teki työt omilla koneillaan ja laitteillaan. Työvälineitä tai materiaaleja hän ei saanut työnteettäjiltä. Hän oli maksanut itse palkan kaivurityössä käyttämilleen apulaisille ja sijaisille. Töistä oli tehty urakkasopimukset suullisina ja yhdestä kirjallisena. Työaika oli vapaa. Työnteettäjät eivät johtaneet ja valvoneet työskentelyä eivätkä antaneet ohjeita ja määräyksiä työn suorittamisesta. Ansiot määräytyivät urakoitten perusteella. Kirjallisessa urakkasopimuksessa oli maininta, että urakkahinta ja arvonlisävero suoritetaan, kun työtehtävät on todettu suoritetuiksi. Työskentelystä aiheutuneita kuluja ei korvattu erikseen.

ETK: yrittäjä

Lainkohdat

YEL 1 § LEL 1 §