Valtion eläke - Eläkepalkka - Poikkeuksellinen syy

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Opettajan ansiotaso oli alentunut johtuen tukiopetustuntien vähentymisestä vuosina 1990 - 1994 sekä lomarahojen leikkauksista vuosina 1993 - 1994. Valtiokonttori ja valtion eläkelautakunta olivat katsoneet, että säästötoimenpiteet eivät olleet sellainen poikkeuksellinen syy ansioiden alenemiseen, jonka perusteella eläkkeen perusteena olevaa palkkaa voitaisiin tarkistaa. VakO hylkäsi valituksen samoin perustein. (Äänestys 4-1) II-jaosto Kts. myös VakO 10833:95 II-jaosto

Lainkohdat

VEL 7 § 2 mom. 1.1.1996 alkaen VEL 7 c §