Picard Eläke-etuudet Hakeminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 44.2
III osasto

Eläkehakemuksen voi jättää minkä tahansa jäsenvaltion laitokselle ja hakemuksen on katsottava tulleen vireille sinä päivänä, kun se jätettiin.

Täytäntöönpanoasetuksen 36 artiklan mukaan pääsääntö on, että eläkehakemus jätetään asuinvaltion laitokselle. EY-tuomioistuin katsoi, että tämä täytäntöönpanoasetuksen säännös on luonteeltaan prosessuaalinen eikä se voi muuttaa asetuksen 1408/71 44.2 artiklasta ilmenevää periaatetta, jonka mukaan "kun etuuden myöntämistä koskeva hakemus on toimitettu, sen myöntämisessä on otettava huomioon kaikki lainsäädännöt, joiden alainen palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja on ollut".

Etuus on siis myönnettävä siitä päivästä alkaen, jona hakija on jättänyt hakemuksen jonkun jäsenvaltion laitokselle, vaikka hakija ei olekaan menetellyt täytäntöönpanoasetuksen säännösten mukaisesti, vaan jättänyt hakemuksen muun jäsenvaltion kuin asuinvaltion laitokselle.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 artikla 44.2

Lisää tietoa aiheesta

Ks myös LA:n tiedotteet 22/1996 ja 1/1999 Vastaava tapaus 92/81 (Camera) 10.6.1982