Rotsart de Hertaing Liikkeenluovutusdirektiivi Liikkeenluovutus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Liikkeenluovutusdirektiivi 77/187/ETY

Direktiiviä 77/187/ETY tulkittiin siten, että liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät automaattisesti vastaanottavan työnantajan palvelukseen pelkästään liikkeen luovutuksella, vaikka luovuttaja ja vastaanottaja muuta tahtoisivat ja siitä huolimatta, että vastaanottaja kieltäytyy velvollisuuksiensa täyttämisestä. Liikkeen luovutusajankohta on se ajankohta, josta alkaen työsuhteet ovat vastaanottavaan työnantajaan.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Liikkeenluovutusdirektiivi 77/187/ETY

Lisää tietoa aiheesta

Ks LA:n tiedote 23/1997