Anette Henke Liikkeenluovutusdirektiivi Liikkeenluovutus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Liikkeenluovutusdirektiivi 77/187/ETY

Kansallinen tuomioistuin pyysi EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisua siitä, oliko liikkeen luovutusta koskevaa direktiiviä 77/187/ETY sovellettava hallinnollisten toimintojen siirtämiseen kunnalta kuntayhteenliittymälle. EY-tuomioistuin katsoi, että julkisen hallinnon uudelleen järjestelyt eivät ole liikkeen luovutusta direktiivissä tarkoitetulla tavalla.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Liikkeenluovutusdirektiivi 77/187/ETY

Lisää tietoa aiheesta

Ks LA:n tiedote 23/1997.