Työeläke soveltaminen - Lähetetty työntekijä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n työsuhde K Oy:hyn oli kestänyt yli 5 vuotta eikä työsuhdetta ollut tarkoitettu ennalta määrätyn työajan kestäväksi tai muutoinkaan luonteeltaan tilapäiseksi. X:n työskentelyyn K Oy:ssä neuvostoliittolaisen yrityksen lähettämänä työntekijänä oli sovellettava työntekijäin eläkelakia. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. VI-jaosto

Lainkohdat

TEL 1 §