Työeläke - Päätöksen poistaminen - Yhteensovitus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos haki 28.1.1994 vakuutusoikeuteen saapuneella hakemuksella 20.2.1980 antamansa työkyvyttömyyseläkepäätöksen poistamista, koska päätöstä tehtäessä ei ollut tietoa tapaturmakorvauksen määrän noususta TEL:n mukaisen työkyvyttömyyden alkamisen yhteydessä. Suoritettu eläke oli 8.519,51 mk/kk (v.93 ind.) ja oikein yhteensovitettu eläke oli 6.154,75 mk/kk (v.93 ind.). Katsottiin, että erittäin painavat syyt päätöksen poistamiselle olivat olemassa ja eläkelaitoksen päätös poistettiin.

(Äänestys 2-1) V-jaosto

Lainkohdat

TEL 21 a § OK 31 luku 10 § 2 mom., 1.4.1999 alkaen L vakuutusoikeudesta 9 § (yli 5 vuoden purku)