Siirto työnantajan toimesta entistä työtä alempipalkkaiseen työhön on poikkeuksellinen syy; ansiotason vakiintuminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n työsuhde alkoi 1952. Työnantaja myi tuotantolaitoksensa 1981, jolloin X siirtyi ostajayrityksen palvelukseen 20 prosenttia alemmalla palkalla. Työsuhde jatkui tämän jälkeen 11 vuotta. Eläkelaitos laski eläkkeen normaalin laskusäännön mukaisesti.

X vaati eläkepalkan harkinnanvaraista tarkistamista ja TEL 7 §:n 2 momentin soveltamista, koska hän olisi voinut yrityskaupan jälkeen siirtyä työttömyyseläkkeelle.

VakO hylkäsi valituksen. Se totesi X:n joutuneen siirtymään alempipalkkaiseen työhön ilman omaa aloitettaan. Näin ollen palkka oli alentunut TEL 7 §:n 2 momentin tarkoittamasta poikkeuksellisesta syystä. Hänen ansiotasonsa oli kuitenkin katsottava vakiintuneen tämän jälkeisenä aikana eläkepalkkaa vastaavalle tasolle. Edellytyksiä eläkepalkan harkinnanvaraiselle tarkistamiselle ei siten ollut.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1819/93
ETK35841

Lainkohdat

TEL 7 § 2 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 d § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 5/83, A 7/89, A 45/95 VakO11052/98, ETK38529, Työntekijä siirretty työnantajan toimesta vastoin omaa tahtoaan toisiin tehtäviin. Ei edellytyksiä eläkepalkan harkinnanvaraiseen tarkistamiseen, koska 7,5 %:n (laki ennen 1.1.1996) vaikutus ei täyttynyt.