Kuolinpesällä ei oikeutta MEL:n mukaiseen hautausavustukseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Edunjättäjä oli laiminlyönyt YEL-vakuutuksen ottamisen eikä kuolinpesäkään ollut sitä hänen puolestaan ottanut. Tuleva palvelusaika olisi edunjättäjän työkyvyttömyyseläkkeessä tullut YEL:n nojalla, jos vakuutus olisi otettu.

MEL:n mukaisen hautausavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että edunjättäjä kuollessaan olisi ollut oikeutettu täysitehoiseen MEL:n mukaiseen eläkkeeseen.

Tässä tapauksessa VakO ja Merimieseläkekassa katsoivat, että edunjättäjä ei olisi ollut oikeutettu täysitehoiseen MEL:n mukaiseen eläkkeeseen, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinhetkellään, eikä kuolinpesällä näin ollen ollut oikeutta hautausavustukseen.
Äänestys 3-2.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK6557/92 äänestys
ETK35314

Lainkohdat

MEL 15 § MEL 15 a § MEL 15 c § YEL 1 § YEL 2 §