Työeläke - Eläkkeen kuittaaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vanhuuseläkettä maksavalla eläkelaitoksella (A) on oikeus kuitata maksettavista eläke-eristä toisen eläkelaitoksen (B) myöntämä saman lain mukainen aiheettomasti maksettu työttömyyseläke. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. V-jaosto

Lainkohdat

TEL 4 c § 6 mom.