Työeläke soveltaminen - Jääkiekkoilija

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TEL:n soveltamissäännökset ovat ehdotonta oikeutta eikä niistä voida määrätä sopimuksella. Pelaajan ja seuran välisessä sopimuksessa olevalla toteamuksella, että sopimus ei ole työsopimus, ei katsottu olevan merkitystä, koska työsuhteen kaikki tosiasialliset tunnusmerkit täyttyivät. Laajennettu jaosto

Lainkohdat

TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Ks. VakO 9068/91 Jalkapalloilijaan ei sovellettu TEL:a.