Liikaa maksetun eläkkeen takaisinperiminen; takaisinperinnästä luopuminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n eläke on ollut 1.7.1982 alkaen 43,58 mk (vuoden 1982 indeksissä) liian suuri kahteen kertaan tehdyn indeksikorotuksen vuoksi. Eläkelaitos on perinyt 15.6.1993 annetulla päätöksellä X:ltä takaisin koko liikaa maksetun eläkkeen 8 452,06 mk.

VakO katsoi, että X:lle liikaa maksettua eläkettä ei ole perittävä takaisin, koska aiheeton maksaminen ei ole johtunut etuuden saajan vilpillisestä menettelystä ja on kohtullista jättää liikaa peritty eläke takaisin perimättä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK3970/93
ETK36260

Lainkohdat

TEL 17 b § 1 mom.,TEL 17 b § 2 mom., 1.10.2002 alkaen TEL 18 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 34/92 Lakiosaston tiedote 15/94