Laiminlyöntikorotus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Laiminlyöntikorotusta ei määrätä perheyrityksen jäsenelle ennen kuin palkan määrästä on sovittu, vaikka vakuutuksen ottamiseen tarkoitettu järjestelyaika työskentelyn alkamisesta lukien olisikin jo kulunut vakuutusta otettaessa.

Lainkohdat

MYEL 12 § 1 mom.