Au pair-tyttö oli TEL-työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli au pair-tyttönä lentoemäntä A:n ja lentokapteeni B:n perheessä 1.8.1990 - 30.6.1991. X huolehti perheen 4- ja 8-vuotiaista lapsista ja teki kaikenlaisia kotitaloustöitä. X:llä oli täysi vastuu lapsista ja kodista A:n ja B:n ollessa samanaikaisesti työssä tai lomalla. X:lle maksettiin taskurahaksi kutsuttua korvausta 300 DM/kk ja hän sai oleskelunsa ajalta täysihoidon. Luontoisetuun kuului ns. yhteishuone, ravinto, valo ja lämpö, joiden arvo verohallituksen ohjeiden mukaan 1990-1991 oli 1 055 mk/kk.

ETK katsoi X:n olleen TEL-työsuhteessa A:han ja B:hen ja otti TEL 15 §:n nojalla heidän puolestaan vakuutuksen ja määräsi perittäväksi hyvikkeen.

ELK hankki A:n ja B:n työvuorolistat ajalta 1.8.1990 - 30.6.1991. ELK katsoi, että X on ollut yksin vastuussa A:n ja B:n kahden lapsen hoidosta heidän antamiensa ohjeiden mukaisesti niin merkittävässä määrin, että työnteon ja vastikkeellisuuden ohella myös työsuhteen syntymiseen vaadittava työnantajan johto- ja valvontaoikeus on toteutunut ja pysytti ETK:n päätöksen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11666

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 7 § 5 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 e § 1 mom. TEL 15 §

Lisää tietoa aiheesta

Lakiosaston tiedote 15/93