YEL-työtulon alennusta ei hyväksytty

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n työtuloksi vahvistettiin 100 000 mk/v 1.1.1993 alkaen metsäkoneurakoinnista, joka oli päätoimista toimintaa 12 kk/v ja 45 t/vk. X:llä oli maksamattomia vakuutusmaksuja 9 741,70 mk, josta eläkelaitos oli viimeksi muistuttanut 7.2.1994 päivätyllä kirjeellä. Eläkelaitos tarkisti 24.3.1994 antamallaan päätöksella X:n työtuloksi 25 676,64 mk/v (=YEL rajamäärä) ja teki työtuloon teknisen katkaisun.

ELK kumosi päätöksen ja pysytti X:llä edelleen 100 000 mk:n vuotuisen työtulon, koska X esitti todisteen (metsäyhtiön kanssa ajalle 11.11.1993 - 31.12.1994 tehty yrittäjäsopimus puutavaran valmistuksesta ja metsäkuljetuksesta) siitä, että on täystyöllistetty vuoden 1994 loppuun. Työtuloon vaikuttavissa seikoissa ei ole tapahtunut YEL:ssa tarkoitettua olennaista muutosta, jonka vuoksi työtulon alentaminen olisi perusteltua.

Lainkohdat

YEL 7 § 2 mom.