Ilmoituksen MYEL-vakuutuksen päättämisestä saa peruuttaa valitusaikana

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

3,22 ha peltoa ja 4,30 ha metsää käsittävältä tilalta 1.1.1990 alkaen MYEL-vakuutetun X:n vakuutus muutettin lain 19.11.1993/976 voimaantulosäännöksen perusteella 1.1.1994 alkaen vapaaehtoiseksi, koska pakollinen vakuutus ei koskenut enää kooltaan alle 5 MYEL-ha:n viljelmiä. X:n ilmoitettua 1/94 eläkelaitokselle vapaaehtoisten vakuutusten peruuttamisesta, eläkelaitos päätti 17.3.1994 X:n MYEL-vakuutuksen 1.1.1994 lukien.

X vaati MYEL-vakuutuksen pitämistä voimassa. Eläkelaitos katsoi lausunnossaan, että X voitaisiin vapaaehtoisesti MYEL-vakuuttaa aikaisintaan hakemuspäiväksi katsottavasta valituksen ELK:aan saapumispäivästä 7.4.1994.

ELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, koska X oli päätöksen valitusaikana peruuttanut lain 19.11.1993/976 voimaantulosäännöksen mukaisen aikaisemman ilmoituksen vakuutuksen päättämisestä ja em. voimaantulosäännöksen mukaisesti MYEL-vakuutuksen olisi siten pitänyt jatkua keskeytymättä X:n niin halutessa.

Lainkohdat

MYEL 1 § 2 mom. MYEL 11 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 47/93