Oikeus lapsikorotukseen puolison lapsista, joiden katsottu asuvan samassa taloudessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A asui puolisonsa ja tämän lasten kanssa talvet Tallinnassa ja kesät pääosin Suomessa, jossa kummassakin heillä oli asunto. A:n vaimo ja tämän lapset katsottu asuvan samassa taloudessa A:n kanssa siten kuin lapsikorotuksen saaminen edellyttää. Lapsikorotus A:n eläkkeeseen määrättiin takautuvasti avioliiton solmimispäivää seuraavan kuukauden alusta.

Lainkohdat

YEL 17 § 1 mom., TEL 4 § 5 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 4 a § 1 mom. TEL 7 c § 1 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 7 g § 1 mom.