Yrityksen omistajanvaihdos ja työsuhteen yhdenjaksoisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Osa Pankki Oy:n henkilökunnasta siirtyi Omaisuudenhoitoyhtiö X Oy:n palvelukseen. Kyseessä ei ollut sellainen TEL 2 §: 1 momentin tarkoitettu yritystoiminnassa tapahtunut muutos, jossa työsuhteet jatkuisivat keskeytymättä.

Luovutettu liiketoiminta ei ollut samanlaista tai samankaltaista kuin luovutuksensaajan liiketoiminta. X Oy ei ollut luottolaitos eikä se harjoittanut pankkitoimintaa, vaan se oli omaisuudenhoitoyhtiö. Toimitilat ja laitteet eivät siirtyneet luovutuksensaajalle. Työntekijät eivät siirtyneet ns. vanhoina työntekijöinä.

Lainkohdat

TEL 2 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirj A 18/88, A 16/92, A 7/99