Työsuhteen yhdenjaksoisuus ja eläkelaitoksen vastuiden siirtyminen yrityksen omistajan vaihtuessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Pankki Oy:n henkilöstö siirtyi luovutussopimuksen perusteella neljän muun pankkiryhmän pankkien palvelukseen. Työsuhteet eivät keskeytyneet yrityksen omistajan vaihtumisen johdosta. TEL:a sovellettaessa siirtyvän henkilöstön työsuhteita pidettiin yhdenjaksoisina eläkettä laskettaessa (TEL 2 § 1 mom.)

Vastuunjaossa menetellään toisin. Vastuu eläkkeestä siirtyi uudelle eläkelaitokselle vasta kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta, koska kyseessä on yritystoiminnan osan myynti, mutta ei fuusio.

Lainkohdat

TEL 12 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 18/88, A 16/92, A 7/99