Työharjoittelija oli työsuhteessa yritykseen, jossa työskenteli

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Auta Nuoria Töihin -kampanjan työharjoittelija oli TEL-työsuhteessa yritykseen, jossa työskentely tapahtui. Harjoittelija teki yrityksen kanssa kirjallisen harjoittelusopimuksen, jonka kampanjatoimisto vahvisti. Kampanjatoimisto maksoi harjoittelijalle 100 mk/pv ja suoritti ennakonpidätyksen. Kampanjatoimisto peri yritykseltä 50 % ja harjoittelijan kotikunnalta 50 % harjoittelijalle maksetusta palkasta.

Lainkohdat

TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Ks. myös Työneuvoston ratkaisu T:1294-93 A:2.6.1993