Ratkaisuvalta luopumiseläkeasioissa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Luopumiseläkeasioissa ratkaisuvaltaa ei ole jaettu, jos kyse on sitoumuksen rikkomista koskevasta asiasta. Mela antaa päätöksen myös maataloudellisten edellytysten osalta.

Lainkohdat

LUEL 12 a § 1 mom. LUEL 13 § LUEL 15 § LUEL 16 § 2 mom. LUEL 17 § 3 mom.