Van Munster EY:n perustamissopimus Vapaa liikkuminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

EY:n perustamissopimus


C-165/91 (Van Munster) 5.10.1994: EY-tuomioistuin neuvoi kansallisen tuomioistuimen tuomaria käyttämään "luovaa" kansallisen lain säännöksen tulkintaa, koska kansallisen lain on niin pitkälle kuin mahdollista oltava yhtenevä yhteisöoikeuden kanssa. Kysymys oli pariskunnan vanhuuseläkkeen kokonaismäärän pienenemisestä siitä syystä, että toinenkin puoliso alkoi saada eläkettä toisesta jäsenvaltiosta. Tämä ei tuomioistuimen mielestä edesauta vapaata liikkumista.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

EY:n perustamissopimuksen 48 (EY 39) ja 51 (EY 42) artiklat sekä direktiivi 79/7/ETY