Ansiotason katsottu vakiintuneen 6,5 kuukaudessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

VakO katsoi, että X:n palkka oli vakiintunut ennen syyskuussa 1989 tapahtunutta sairastumista siten kuin TEL:n säännös eläkepalkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta edellyttää. Eläkepalkka tuli määrätä ajalla 6.2.-25.9.1989 saatujen ansioiden perusteella.

X:n työsuhteen alkaessa helmikuussa oli sovittu kiinteästä kuukausipalkasta. Sen lisäksi hänelle maksettiin verollisia, vaihtelevamääräisiä päivärahoja.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK2756/91
ETK31359

Lainkohdat

TEL 7 § 2 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 d §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 5/83, A 7/89, A 45/95 ELK2858/96 (ansiotason katsottu vakiintuneen 3 kk:n kuluessa ottaen huomioon, että kuukausipalkan määrästä oli sovittu ja tämä palkka vastasi henkilön palkkatasoa aikaisemmissa työsuhteissa)