Eläkettä ei myönnetty entisin perustein; uusi sairaus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli saanut työkyvyttömyyseläkettä v. 1966-1974 selkäsairauden perusteella. Jatkohakemus oli hylätty VakOssa v. 1976. Uusi työkyvyttömyys alkoi 1.6.1991 ja sen pääasiallisena syynä oli verisuoniperäinen katkokävelyoire. Aiempi selkäsairaus oli pysynyt ennallaan. X ei ollut työssä vuoden 1966 jälkeen. VakO hyväksyi eläkkeen myöntämisen uusin perustein, vaikka eläke jäi nyt vapaakirjaksi.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK31198

Lainkohdat

TEL 6 c § 2 mom. TEL 6 c § 3 mom. LEL 7 b § 2 mom. LEL 7 b § 3 mom. MEL 12 c § 2 mom. MEL 12 c § 3 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 13/62, 16/71, 7/75, 24/85, 47/85, 1/86, 12/86, A 23/91 (=uudistettu 23.4.1997), A 31/93, A 47/95