Työsuhde päättynyt vuosilomapalkan viimeiseen saantipäivään

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli viimeksi työssä 23.1.1990. Sairausajan palkkaa maksettiin ajalta 24.1.- 21.7.1990. Vuosilomapalkka vuosiloma-ajalta 3.8.- 13.9.1990 maksettiin 17.8.1990 ja vuosilomakorvaus vuoden 1991 12 päivän vuosilomasta 14.6.1991. Eläkelaitos katsoi X:n työsuhteen päättyneen sairausajan palkan viimeiseen maksupäivään 21.7.1990 ja hylkäsi tulevan ajan oikeuden puuttuessa X:n YVE-hakemuksen.

ELK pysytti lopputuloksen, mutta katsoi työsuhteen päättyneen viimeiseen päivään, jolta vuosilomapalkkaa oli maksettu eli 13.9.1990.

Lainkohdat

TEL 2 § 2 mom.