Arvostelija toimi yrittäjänä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Liitto A:lla oli arvostelupalvelu harrastajakirjoittajille. Arvostelijat eli kriitikot, joita oli noin 10-30, arvostelivat tekstit omissa tiloissaan käyttäen omia välineitään, allekirjoittivat omat kritiikkinsä ja vastasivat kirjoittajien tiedusteluihin. Kriitikot merkitsivät A:n postikirjaan töiden otot ja palautukset. A maksoi arvostelupalkkiot tekstilajin (novellit, romaanit jne.) ja sivujen mukaan sekä runoista kapppalemäärän mukaan. Ei vuosilomakorvausta.

Arvostelija X arvosteli noin 150-250 tekstiä vuodessa vuosina 1980-1990. Hän myös ohjasi jonkin verran aloittelevia kriitikkoja. Hänellä oli samanaikaisesti myös huomattava määrä muita toimeksiantajia. Vuodesta 1984 lukien hänellä oli YEL-vakuutus kriitikkotyöskentelystään.

X:n työskentelyssä oli enemmän YEL:n kuin TEL:n piirteitä, joten häneen oli sovellettava YEL:a.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1414
ELK2360/91

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 §