Toimintaa verotettu palkkatulona; YEL-vakuutusta ei poistettu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli YEL-vakuutushakemuksessaan ilmoittanut harjoittavansa yksityistä rakennustoimintaa päätoimisesti ja hänelle oli sen perusteella vahvistettu YEL-työtuloa 15.1.1988 alkaen. Vakuutus oli päätetty 31.12.1989.

VakO ei poistanut työtulopäätöstä, vaikka lääninoikeus oli hylännyt X:n valituksen, jossa hän vaati v. 1988 ilmoittamistaan talojen rakentamis- ja korjaustöistä saamansa tulon verottamista ammattitulona eikä palkkatulona.

VakO totesi, että ETK:n työsuhderekisterin rekisteriotteen mukaan X:lle ei ole rekisteröity TEL:n tai LEL:n mukaista työsuhdetta 15.1.1988-31.12.1989.

ETK totesi lausunnossaa, että verotuksessa palkan käsite on työoikeudellista palkkakäsitettä laajempi. Suorituksen katsominen palkaksi ei edellytä työsopimuksen eikä työnantajan johdon ja valvonnan olemassaoloa, kuten työeläkelakeja sovellettaessa. X on aikanaan itse vapaaehtoisesti ottanut YEL-vakuutuksen. Myös työnteettäjät (joita oli kolme) ovat katsoneet hänen työskennelleen yrittäjänasemassa, koska hänestä ei ole maksettu LEL-vakuutusmaksuja. Työskentely yrittäjäasemassa on perustunut sopimuksiin, eikä ole näyttöä siitä, että asiasta ei olisi vallinut yhteisymmärrys työnteettäjän ja X:n välillä. ETK:n mielestä verottajan jälkikäteen tekemä ratkaisu ei yksin riitä osoittamaan sitä, että X:n vakuuttaminen YEL:n mukaan olisi ollut lainvastaista tai perustunut väärään ja puutteelliseen selvitykseen.


Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK30458

Lainkohdat

TEL 21 a § 1 mom. 1.1.1995 alkaen TEL 21 d § 1 mom. YEL 1 § LEL 1 § TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK22748, VakO2381/88 (VakO suostui purkuun. Tässä tapauksessa TEK oli jo maksuunpannut LEL-vakuutsmaksut ko. toiminnasta saaduista ansioista)