Hautausavustuksen maksaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy oli järjestänyt työntekijöilleen TEL 11 §:ssä tarkoitetun lisäeläketurvan. Vakuutussopimuksen mukaan hautausavustus suoritetaan omaisille tai ellei heitä ole, sille, joka on suorittanut hautauskulut. Eläkelaitos myönsi hautausavustuksen edunjättäjä X:n puolisolle Y.

Kuolinpesä valitti vaatien hautausavustusta maksettavaksi kuolinpesälle, koska se oli maksanut hautauskulut. Raastuvanoikeus oli määrännyt X:lle ja Y:lle harkinta-ajan avioeroasiassa. X kuoli ennen kuin harkinta-aika oli kulunut umpeen, joten avioliitto purkautui X:n kuolemaan eikä avioeroon. Näin ollen hautausavustus tuli maksaa puolisolle.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK2238d/91
ETK30082

Lainkohdat

TEL 11 § Vakuutussopimuslaki 105 § 5 mom.