Työsuhde ajalla 2.5.-31.8.1967 ei kuulu TEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vapunpäivän jälkeisenä päivänä eli 2.5.1967 alkanut työsuhde, joka on päättynyt 31.8.1967, ei ole kestänyt neljää kuukautta eikä siten kuulu TEL:n piiriin.

VakO perusteli päätöstään sillä, että työsuhteen katsotaan alkavan silloin, kun työntekijä aloittaa ensi kerran varsinaisen työn suorittamisen.

Huom:
VakOn päätös on työeläkejärjestelmässä vakiintuneen soveltamiskäytännön mukainen. Se vastaa työoikeudessa yleisesti noudatettuun perussuhdeteoriaan tukeutuvaa käsitystä työsuhteen alkamisesta. Työsuhteen katsotaan syntyvän silloin, kun työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy täyttämään työsopimukseen perustuvaa työntekovelvollisuuttaan. Vasta työsuhteen alkaessa tulevat työoikeudelliset lait sovellettaviksi sopimussuhteeseen.

Työneuvosto on vuosilomalakia tulkitessaan katsonut lomaoikeuden määräytyvän siten kuin työsuhde olisi alkanut jo kuukauden ensimmäisenä päivänä, vaikka se on sunnuntai ja vapaapäivä, jos sunnuntai ovat työntekijällä säännönmukaisesti vapaapäiviä ja työsuhde on yksinomaan tämän vuoksi voinut alkaa vasta ensimmäisenä arkipäivänä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK2478/91
ETK30401

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. (sellaisena kuin se oli voimassa 1.1.1965-31.6.1971)