Velvoitetyön vaikutus LEL-eläkkeen määrään

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli Y:n työvoimatoimiston velvoitetyöllistämä työllisyyslain nojalla 22.7.- 30.9.1991 = VEL-työsuhde. Tätä ennen X oli LEL-töissä vuonna 1990 ansaiten 38 075,38 mk ja TEL-työsuhteessa Y Oy:öön 22.1.1975 - 7.11.1989 eläkepalkka 6 731,23 mk/kk. X:n ansio velvoitetyöllistämistyösuhteessa oli LEL-keskipalkkaa suurempi. X:llä oli velvoitetyöskentelyn alkaessa vielä oikeus tulevaan aikaan siten, että LEL-keskipalkka olisi korvattu vuosityötuloksi muutetulla TEL-eläkepalkalla.

ELK katsoi lain velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta työeläketurvassa tarkoituksen huomioon ottaen, että X:n LEL:n tulevan ajan eläke määrätään em. TEL-eläkepalkan mukaan.

Lainkohdat

LEL 7 § 1 mom. LEL 7 § 5 mom. TEL 6 § 3 mom., 1.1.1994 alkaen TEL 6 a §

Lisää tietoa aiheesta

Laki velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta työeläketurvassa. Velvoitetyötä koskevat säännökset 1.1.1994 alkaen TEL 6 b § 4 mom. ja LEL 7 b § 5 mom.