Meijerin sorkkienhoitopalvelu LEL:a - työsuhde meijeriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X teki sorkkienhoitotyötä meijerin maidontuottajille. Meijeri maksoi X:lle 65 mk ja kysymyksessä oleva tuottaja 10 mk/lehmä. Meijeri välitti X:lle maksut tuottajien maitotileistä. X:ää verotettiin ammattitulosta.

ELK katsoi, että kyseessä oli työsuhde X:n ja meijerin välillä. Maatiloilla tapahtuva sorkkienhoitotyö oli LEL 1 §:ssä tarkoitettua maatilatalouden työtä. Äänestys 3-1.

Lainkohdat

LEL 1 § LEL 1 § 2 mom. LEL 10 § 1 mom. TEL 22 §