Työnantajalla ei valitusoikeutta hylkäävästä sito-päätöksestä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy:n TEL-vakuutushakemuksen 6.73 mukaisesti työntekijöiden X, Y ja Z työsuhteet oli rekisteröity 1.1.19973 alkaen. 1/91 X, Y ja Z oheistaen 10/90 Oy:n kirjanpitäjän muistinvaraisesti kirjoittamat työtoditukset hakivat työsuhteittensa alkamisajan tarkistamista. Eläkelaitos antoi hylkäävät päätökset, koska ei ollut riittävää näyttöä aikaisemmin saatujen tietojen muuttamiseksi. Päätöksistä valitti vain Oy.

ELK jätti valituksen tutkimatta. Oy:tä ei voida pitää asiassa asianosaisena, koska työsuhdeselvittelyn tuloksena ei ole vahvistettu uutta työsuhdetta eikä muutettu rekisterissä jo olevan työsuhteen tietoja.

Lainkohdat

TEL 10 a § TEL 21 §