Työllistämistuen myöntämisestä riippunut, yhteensä 2 vuotta kestänyt työsuhde LEL-töissä ei ollut pysyväksi ja ympäri vuoden kestäväksi tarkoitettu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:n työ kaupungin sosiaaliviraston suojatyötoimiston palveluksessa 27.7.1987-25.7.1989 oli pääasiassa LEL:n piiriin kuuluvaa työtä eikä sitä ollut tarkoitettu pysyväksi. Työskentelyn katsottiin kuuluvan LEL:n piiriin.

A työskenteli 8 kk puistotöissä, 3 kk rakennussiivoojana, 8 kk tekstiilityökeskuksessa siivoojana ja 5 kk rakennussiivoojana. Työt olivat sosiaaliviraston suojatyötoimiston järjestämiä projektiluontoisia tilapäistöitä. A:n kanssa oli tehty määräaikaiset työsopimukset ja työllistäminen oli riippunut työllistämistuen saamisesta eli käytännössä budjettimäärärahoista.

Työvoimaviranomaiset voivat maksaa työnantajalle harkinnanvaraista vajaakuntoisten työntekijöiden työllistämistukea enintään kahden vuoden ajan yhtä työntekijää kohden. Työllistämistuki oli sidottu valtion vuotuisiin budjettivaroihin.

A:n vaatimus työskentelyn kuulumisesta kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (KVTEL), piiriin oli hylätty KHO:ssa 15.6.1992 (KHO 4199/7/91). KHO:lle antamassaan lausunnossa ETK totesi, että tässä tapauksessa ei ollut esitetty selvitystä siitä, että määräaikaisten työsopimusten tekeminen ei olisi ollut perusteltua. Koska A oli määräaikaisessa työsuhteessa tehnyt pääasiassa LEL:n piiriin kuuluvia töitä, hänen eläketurvansa määräytyi LEL:n mukaan.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK5967/90
ETK29772

Lainkohdat

LEL 1 § KVTEL 1 §, 1.8.2003 alkaen KuEL 1 § ja 3 §

Lisää tietoa aiheesta

LEL:n soveltamisala -kirjanen Suojatyö- ja suojatyökeskus-käsitteitä ei käytetä 1.4.2002 alkaen. Suojatyötä koskeneet invalidihuoltolain säännökset on kumottu 1.4.2002 alkaen. Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä koskevat keskeiset säännökset sisältyvät sosiaalihuoltolakiin (710/1982, muutokset 68/2002)