TaEL-maksuunpano TaEL 8 a §:n voimaantulohetkellä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

ETK:N SOVELTAMISPÄÄTÖS, TOIMITTAJA-KÄÄNTÄJÄ
X:n pääasiallinen tehtävä Oy:n palveluksessa oli toimittaa ja kääntää ulkomaisten uutistoimistojen uutissähkeitä sekä yhteispohjoismaisten kirjeenvaihtajien lähettämiä uutisia ja artikkeleita. X:n työsuhteet jatkuivat alle vuoden ajan kerrallaan. Oy vakuutti X:n TEL:n mukaan.

ETK 18.9.1991: TaEL 1.1.1986 jälkeen tapahtuneen työskentelyn osalta.

ETEK:n TAEL-MAKSUUNPANO
ETK:n soveltamispäätökseen perustuvassa maksuunpanossaan ETEK 1.11.1991 määräsi Oy:n maksamaan X:n ansioista TaEL-vakuutusmaksut vuosilta 1986 - 1988.

ELK RATKAISI 21.4.1992 SEKÄ SOVELTAMIS- ETTÄ MAKSUUNPANOVALITUKSEN ja kumosi maksuunpanon vuosien 1986 - 1987 osalta ja pysytti ETK:n päätöksen.

TaEL 8 a § tuli voimaan 1.1.1992, mutta sitä sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa vireille tulleisiin eläkejärjestelyn oikaisuihin, jos oikaisua ei ole saatettu loppuun eikä suoritettuja vakuutusmaksuja ole palautettu ennen lain voimaantuloa. Tällöin oikaisuilmoitus katsotaan tehdyksi lain voimaantulohetkellä. TEL-laitoksen ilmoituksen mukaan vakuutusmaksuja ei oltu palautettu. Eläkejärjestelyn oikaisua 1.1.1991 edeltävältä ajalta ei siis voitu suorittaa.
Samassa istunnossa käsiteltiin siis myös asianumero ELK6086/91 (TaEL-maksuunpano)


Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov§1435

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 § TaEL 7 § TaEL 8 a §