Eläkeasian vireilletulo viivästyskorotusta harkittaessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n vuonna 1975 vireille tullut työkyvyttömyyseläkehakemus oli hylätty VakOssa vuonna 1977. X haki uudelleen eläkettä 9.2.1989. VakO poisti aikaisemman päätöksensä ja myönsi X:lle täyden työkyvyttömyyseläkkeen tammikuussa 1975 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella.

X vaati viivästyskorotusta takautuvasti maksetuille eläke-erille.

VakO määräsi eläkelaitoksen suorittamaan X:lle maksettavalle työkyvyttömyyseläkkeelle viivästyskorotusta 1.4.1985 alkaen eli viivästyskorotusta sääntelevän lainkohdan voimaantulosta.

VakO katsoi, että X:llä ei ollut vireillä eläkeasiaa 1.4.1985. X oli kuitenkin esittänyt riittävän selvityksen yli vuoden kestäneestä työkyvyttömyydestä jo ensimmäisen eläkehakemuksen yhteydessä. Viivästyskorotusasiaa harkittaessa X:n eläkeasian oli katsottava tulleen vireille vasta lainmuutoksen 1.4.1985 jälkeen.

Vastakkaista kantaa edustavat olisivat pysyttäneet ELK:n ratkaisun, jonka mukaan asia oli tullut vireille jo ennen lainmuutosta eikä viivästyskorotusta niin ollen olisi tullut maksettavaksi. Äänestys 3-2.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK948/91
ETK29972

Lainkohdat

TEL 19 d § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 22/92