Teatteriavustajan työsuhteen yhdenjaksoisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Teatteri oli tehnyt avustajan kanssa vuodesta 1985 lukien perättäisiä osin päällekkäisiä näytelmäkohtaisia sopimuksia ja ilmoittanut hänet KVTEL:n piiriin. Teatterin ohjelmavalinnassa oli lähtökohtana, että kukin näytelmä kestää ohjelmistossa vähintään vuoden.

VakO: Työskentelyyn ei sovelleta TaEL:a.
Osapuolten välillä tehtyjen työsopimusten perusteella avustajan työsuhteen ei voida katsoa tarkoitetun jatkumaan vuotta lyhyemmän ajan.

Väliaikaiset keskeytykset työn tekemisessä (mm. kesätauot) eivät katkaise työoikeudellista työsuhdetta. Työsuhde päättyy, kun työnteko tosiasiallisesti lopetetaan työsopimuksen päättyessä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11473
ELK2917/90

Lainkohdat

KVTEL 1 §, 1.8.2003 alkaen KuEL 1 § ja 3 § TaEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 16/92