Melan päätöksestä määräajassa tapaturmalautakuntaan tullut valitus tutkimatta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valitus Melan päätöksestä oli saapunut valitusajassa tapaturmalautakuntaan, josta se oli toimitettu ELK:lle määräajan jälkeen. ELK jätti valituksen tutkimatta.

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a § TEL 21 c § (tullut voimaan 1.1.1995)

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94