Aviopuolison allekirjoittama valitus telefaxina

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

ELK katsoi X:n hakeneen muutosta määräajassa, kun X:n vaimo oli valitusajassa saapuneessa telekopiossa ilmoittanut, että X toimittaa valituskirjelmän lisäselvitykset myöhemmin. ja X:n allekirjoittama kirjelmä oli saapunut määräajan jälkeen.

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a § TEL 21 c § (tullut voimaan 1.1.1995)

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94