Sopimus määräaikaistyöskentelyn ehdoista ja työsuhteen yhdenjaksoisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ravintola A ja keittiöapulainen X ovat tehneet kirjallisen sopimuksen määräaikaistyöskentelyn ehdoista. X:n työvuoroja ei määritelty etukäteen, vaan tarvittaessa häntä pyydettiin työhön muutamaksi päiväksi kerrallaan. A oli ilmoittanut X:n TEL:n piiriin 27.2. - 15.7.1987 ja 1.1.1988 - 3.3.1989.

X pyysi ratkaisua siitä, onko häneen sovellettava TEL:a myös joulukuussa 1987 tapahtuneen työskentelyn osalta.

ETK katsoi päätöksessään, että sopimuksella määräaikaistyöskentelyn ehdoista osapuolet ovat sopineet menettelytavoista, joita sovelletaan, jos heidän välillään erikseen tehdään työsopimus. Sopimus ei oikeuta eikä velvoita kumpaakaan osapuolta työsopimuksen tekemiseen eli se ei velvoita X:ää ottamaan vastaan tarjottuja tehtäviä eikä A:ta tarjoamaan niitä. Työssäkäyntijaksojen välillä kummallakaan osapuolella ei ole velvoitteita toisiaan kohtaan, eikä X ole väliaikoina ollut oikeutettu yhtiön henkilöstö- tai terveyspalveluihin.

Sopimusta ei voida katsoa tarkoitetun toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Kukin erikseen sovittu työskentelyjakso on muodostanut erillisen määräaikaisen työsuhteen.

X:n työskentely vuonna 1987 ei täyttänyt TEL 1 §:n 1 momentin edellytyksiä, mutta TEL 1 §:n 2 momentin edellytykset täyttyivät 27.2. - 15.7.1987 ajalla. 1.1.1988 -3.3.1989 X oli jatkuvassa työsuhteessa A:han.

Riippumatta siitä, ovatko eri momenttien mukaiset samaan työnantajaan olevat työsuhteet välittömästi peräkkäin, niitä pidetään eläketurvan määräytymisen osalta aina erillisiä työsuhteina. Äänestys 4-1.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1389
ELK5468/90

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. TEL 1 § 2 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 1 § 3 mom., kumottu 1.1.1998 alkaen

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 16/82