Sopimus irtisanomisajan pidentämisestä ja työsuhteen päättyminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n ja Oy:n välillä 15.5.1990 tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaan X:n työsuhde päättyi 31.12.1990. X oli vuosilomalla 16.5.- 30.6.1990, jolta ajalta maksettiin vuosilomapalkka ja lomaraha. X ei tehnyt työtä Oy:lle tai ollut muutoinkaan sen käytettävissä 1.7.- 31.12.1990. Edellä mainitulta ajalta maksettiin voimassa oleva kuukausipalkka. Lisäksi Oy suoritti X:lle 15.1.1991 korvauksena työsuhteen päättymisestä 11 500 mk.

Varsinaisesta irtisanomisajasta sopimuksessa ei ollut määräyksiä. X:n työsuhde Oy:öön oli rekisteröity TEL-työsuhteeksi 1.1.1986 - 31.8.1990, jolloin siihen oli lisätty työsuhteen ehtojen mukainen 2 kuukauden irtisanomisaika.

Työsopimuslain mukaan irtisanomisaika on sopimuksenvarainen asia. Enimmäispituus on lain mukaan 6 kk. ELK katsoi tehdyn sopimuksen irtisanomisajan sopimuksenvaraiseksi pidennykseksi ja muutti työsuhteen päättymisajaksi 31.12.1990. Äänestys 4-1.

Lainkohdat

TEL 2 § 2 mom. Työsopimuslaki 38 §, TSL 38 §