Lesken oma julkisen sektorin eläke otetaan eläkesovituksessa huomioon lisäeläketurvan suuruisena

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

VakO poisti päätöksen, jossa perhe-eläkkeen eläkesovituksessa oli lesken ansioina otettu huomioon pelkästään kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaisiin peruseläkkeisiin perustuva eläke.

Eläkesovituksessa olisi pitänyt ottaa huomioon edunsaajan eläke sen mukaisena kuin sitä maksetaan eli tässä tapauksessa lisäeläketurvan mukaisena. Tässä tapauksessa perhe-eläkettä ei jää eläkesovituksen jälkeen maksettavaksi lainkaan.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK31478

Lainkohdat

TEL 8 c § TEL 8 § 4 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 11/90