Toistuva kausiluontoinen yrittäjätoiminta katsottiin jatkuvaksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Maanviljelijä X suoritti turpeenajourakointia maataloustraktorilla kesäisin noin 2,5 kk usean vuoden ajan. VAPOn kanssa X oli tehnyt erilliset, samansisältöiset sopimukset vuosittain. Oma kalusto. Eläkelaitos vahvisti X:lle turveurakoinnista YEL-työtulon.

X haki työtulopäätöksen poistamista katsoen, että urakointi ei ole kestänyt yhdenjaksoisesti neljää kuukautta.

VakO ei poistanut YEL-työtulopäätöstä. Kausiluontoinen, toistuva työ katsotaan jatkuvaksi toiminnaksi vaikka neljän kuukauden yhdenjaksoisuus ei täyty.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK sov11465
ETK30423

Lainkohdat

YEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

ELK 86/98: V. 1975 syntynyt opiskelija X harjoitti kalastusta kesinä 1992-1995. Kesinä 1992-1993 hän oli ollut alle 18-vuotias. Kesällä 1994 hän kalasti noin 3 kk:n ajan ja kesällä 1995 armeijan takia reilun kuukauden. ELK kumosi MYEL-työtulopäätöksen, jolla työtuloa oli vahvistettu ajalle 9.12.1993-1.1.1995.