Työllisyyskoulutuslakiin perustuva koulutustuki ei pidennä jälkikarenssiaikaa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n työsuhde on päättynyt 20.2.1987. Työttömyyspäivärahaa X on saanut 23.2.1987 - 5.8.1988 ja työllisyyskoulutuslakiin (31/76) perustuvaa koulutustukirahaa 15.8.1988 - 1.9.1989. Koulutustuki määräytyy siten kuin työttömyysturvalaissa on työttömyyspäivärahasta säädetty. Koulutustukirahan maksaa ammattikurssikeskus ja se perii sen myöhemmin työttömyyskassalta. Koska koulutustuki ei ole kuitenkaan työttömyyspäivärahaa, se ei pidennä ns. jälkikarenssiaikaa. (1.1.1994 alkaen työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaiset koulutustukipäivät pidentävät jälkikarenssiaikaa TEL 6 a § 2 mom.)

Eläkelaitos myönsi X:lle 4.9.1989 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella vapaakirjaeläkkeen, koska työsuhteen päättymisestä työkyvyttömyyden alkamiseen on kulunut enemmän kuin 360 sellaista päivää, joilta ei ole maksettu työttömyyspäivärahaa. X valitti vaatien koulutustukirahapäivien huomioon ottamista. VakO hylkäsi valituksen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK3606/90
ETK28216

Lainkohdat

LEL 7 § 1 mom. TEL 6 § 3 mom. 1.1.1994 alkaen TEL 6 a §

Lisää tietoa aiheesta

Lakisosaston tiedote 4/91