Näyttö riitti todentamaan työsuhteen kuuluneen TEL:n piiriin myös ennen omistajan vaihdosta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X ilmoitti työsuhderekisteristä puuttuvan työsuhteensa A:n palveluksessa 10.1969 - 31.5.1971, minkä jatkuen hän oli siirtynyt omistajan vaihdoksen yhteydessä vanhana työntekijänä B:n palvelukseen. Tämä työsuhde oli rekisteröity 1.6.1971 - 30.11.1972.

Verolippujen mukaan X:llä oli ollut veroäyrejä vuonna 1970 3299 ja vuonna 1971 6479 ja rahapalkka 6 526 mk. Työtodistusta X:llä ei ollut, mutta A oli ilmoittanut X:n olleen hänellä palveluksessa ja jääneen töihin uudelle omistajalle B:lle. Kaksi X:n työtoveria olivat antaneet lausunnon X:n työsuhteesta. Äyrien perusteella laskettu palkka ylittää TEL:n rajamäärän.

ELK katsoi näytön riittävän todistamaan sen, että X oli ollut A:n palveluksessa 1.1.1970 - 31.5.1971. Äänestys.

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 2 § 1 mom. TEL 10 a §