Lesken korkea ikä, muistamattomuus ja ymmärtämättömyys

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

ELK katsoi, että lesken korkea ikä (90 v.), muistamattomuus ja ymmärtämättömyys muodostavat erityisen syyn, jonka perusteella perhe-eläke voidaan myöntää takautuvasti pitemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta edeltäneen vuoden ajalta. Äänestys.

Lainkohdat

TEL 4 b § 1 mom. (lainmuutos 1.5.1978)

Lisää tietoa aiheesta

Työeläke 2/76, 3/80, 2/83