Viivästyskorotus riittävän selvityksen saapumisesta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yrittäjä haki eläkettä 4.2.1986. Eläkelaitos myönsi hänelle 8.11.1989 osaeläkkeen 1.4.1985 alkaen. Eläkelaitos maksoi eläkkeeseen viivästyskorotuksen 1.9.1989 alkaen eli kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun se oli saanut pyytämänsä TY-lomakkeen, josta vasta hakijan oikeus osaeläkkeeseen oli todettavissa. VakO hylkäsi yrittäjän vaatimuksen saada viivästyskorotus eläkehakemuksen alkuperäisen jättöpäivän perusteella.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK948/91
ETK28639

Lainkohdat

TEL 19 d § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 22/92