Leskellä ei ollut oikeutta perhe-eläkkeeseen, koska avioliitto ei ollut edunjättäjän kuollessa jatkunut vähintään kolmea vuotta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

VakO poisti eläkelaitoksen pyynnöstä perhe-eläkepäätöksen, jossa leskelle ja lesken ja edunjättäjän yhteisessä kodissa asuneelle lesken lapselle oli myönnetty 27.8.1991 kuolleen edunjättäjän jälkeen perhe-eläke. Lesken ja edunjättäjän avioliitto oli solmittu 21.12.1989.

1.7.1990 voimaan tulleiden perhe-eläkesäännösten mukaan leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hänellä on tai on ollut edunjättäjän kanssa yhteinen lapsi. Vaikka lesken ja edunjättäjän kodissa edunjättäjän kuollessa olisikin asunut lesken lapsi, jolla on oikeus lapseneläkkeeseen, ei leskellä ole tämän lapsen perusteella lesken eläkeoikeutta. Jos ennen 1.7.1950 syntyneellä naisleskellä ei ole yhteistä lasta edunjättäjän kanssa, hänellä on oikeus leskeneläkkeeseen siinä tapauksessa, että avioliitto oli edunjättäjän kuollessa jatkunut vähintään kolme vuotta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK31180

Lainkohdat

TEL 4 a § ja sen voimaantulosäännös (100/90)